Generalforsamling Agerskov Vandværk a.m.b.a

Agerskov Kro Hovedgaden 3, Agerskov

Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.